Rodzaj zadania

Istniej± różne rodzaje zadań

Działania wykonywane w trybie off-line - opcja ta jest przydatna w przypadku zadań wykonywanych poza platform± Moodle. Studenci widz± opis zadania ale nie mog± przesłać plików ani wykonać innych czynno¶ci. Prowadz±cy mog± jednak wystawić oceny studentom, którzy otrzymaj± powiadomienie o wystawionej ocenie.

Wymagane przesłanie jednego pliku - ten rodzaj zadania umożliwia wszystkim studentom przesłanie pojedynczego pliku dowolnego typu. Może to być dokument Word, plik graficzny, skompresowana witryna WWW lub dowolny inny plik, który maj± polecenie przysłać. Prowadz±cy mog± oceniać przesłane zadania w trybie on-line.

Spis wszystkich plików pomocy