Używanie Czatu

Moduł Czat posiada pewne cechy, aby nieco umilić rozmowy.

Emotikony
Dowolne emotikony, które mog± zostać wprowadzone gdziekolwiek indziej w Moodle, mog± zostać wprowadzone także tu i zostan± wy¶wietlone poprawnie. Na przykład, :-) =
Linki
Adresy internetowe zostan± zamienione na linki automatycznie.
Stan ducha
Możesz rozpocz±ć linię z "/me" lub ":", aby okazać swój stan ducha. Na przykład, jeżeli Twoje imię to Jan i wpiszesz ":¶mieje się!" lub "/me ¶mieje się!", wszyscy zobacz± "Jan ¶mieje się!"
Bzyczenie
Możesz wysłać dĄwięk do innych ludzi naciskaj±c na link "bzzz" obok ich imienia. Użytecznym skrótem, aby wysłać bzyczenie do wszystkich ludzi na czacie jednocze¶nie jest "beep all".
HTML
Je¶li znasz nieco kod HTML, możesz używać go w swym tek¶cie, aby wprowadzać obrazy, odgrywać dĄwięki lub odpowiednio formatować tekst.

Spis wszystkich plików pomocy