Globalny słownik pojęć

Możesz utworzyć słownik, który będzie dostępny dla całej strony internetowej (globalny słownik).

Aby to zrobić, musisz zadeklarować, który słownik jest słownikiem globalnym.

Możesz mieć tyle słowników globalnych ile chcesz. Słowniki te mog± być wykorzystywane w dowolnym kursie. Inne zasady maj± takie same zastosowanie do globalnych słowników.

Uwaga: Tylko administratorzy mog± utworzyć globalne słowniki.

Spis wszystkich plików pomocy