Import kategorii

Domy¶lnie, mechanizm importu plików słowników działa w ten sposób, że wszystkie definicje s¶ importowane. Można jednakże wybrać kategorie pojęć, które chce się zaimportować. W takim przypadku system zaimportuje także relacje pomiędzy definicjami i kategoriami.

Spis wszystkich plików pomocy