Link PrzejdĄ do

Każda odpowiedĄ zawiera link PrzejdĄ do. Po wybraniu odpowiedzi, studentowi zostanie przedstawiona strona z informacj± zwrotn±. Po tym student widzi link PrzejdĄ do. Link może być relatywny lub absolutny. Relatywne linki to: Ta strona i Następna strona. Ta strona prowadzi raz jeszcze do strony któr± ogl±da student. Następna strona prowadzi do następnej strony w logicznym układzie stron. Link absolutny z drugiej strony zawiera zawsze tytuł strony.

Zauważ, że relatywny link Następna strona może wskazać różne strony je¶li zmieniany był porz±dek stron. Z drugiej strony linki opieraj±ce sie na tytule zawsze odwołuj± się do okre¶lonej strony.

Spis wszystkich plików pomocy