Pokaż poprawne odpowiedzi

Wł±czenie funkcji pokazywania poprawnych odpowiedzi spowoduje, że informacja zwrotna przekazywana studentowi będzie również zawierać poprawn± odpowiedĄ na każde pytanie (wyróżnion± jasnym kolorem).

Spis wszystkich plików pomocy