Pytania do krótkiej odpowiedzi

W odpowiedzi na pytanie (które może zawierać grafikę) odpowiadaj±cy wpisuje słowo lub wyrażenie.

Może istnieć kilka poprawnych odpowiedzi, każda z inn± liczb± punktów. Jeżeli wybrana jest opcja "uwzględnianie wielko¶ci liter", punktacja za odpowiedĄ "Słowo" może być inna niż za odpowiedĄ "słowo".

Odpowiedzi s± porównywane z dokładno¶ci± co do litery, zatem należy uważać na ortografię!

Spis wszystkich plików pomocy