Rodzaje Wiki

S± trzy rodzaje Wiki: Nauczyciel, Grupy, Student. W dodatku, tak jak w przyadku innych modułów Moodle, Wiki ma tryby grupowe: Bez grup, Oddzielne grupy, Widoczne grupy. Daje to matrycę 9 możliwo¶ci:

Bez grup Oddzielne grupy Widoczne grupys
Nauczyciel Jest tylko jedno wiki, które tylko nauczyciel może edytować. Studenci mog± czytać strony. Każda grupa ma jedno wiki, ale tylko nauczyciel może je edytować. Studenci widz± wiki tylko swojej grupy. Każda grupa ma jedno wiki, ale tylko nauczyciel może je edytować. Studenci widz± wiki dowolnej grupy.
Grupy Jest tylko jedno wiki. Nauczyciel i studenci mog± je czytać i edytować.. Każda grupa ma swoje wiki. Studenci mog± czytać i edytować wiki swojej grupy. Każda grupa ma swoje wiki. Studenci mog± edytować wiki swojej grupy. Mog± też czytać wiki dowolnej grupy.
Student Każdy student ma swoje wiki. Tylko on i nauczyciel mog± je edytować i czytać. Każdy student ma swoje wiki. Tylko on i nauczyciel mog± je edytować. Dodatkowo studenci jego grupy mog± je czytać. Każdy student ma swoje wiki. Tylko on i nauczyciel mog± je edytować. Dodatkowo studenci dowolnej grupy mog± je czytać.
Je¶li tryb grupowy nie został wymuszony przez ustawienia kursu, można to zmieniać po stworzeniu wiki za pomoc± ikon na stronie głównej kursu.
  • Nauczyciel może edytować dowolne wiki w prowadzonym przez siebie kursie.

Spis wszystkich plików pomocy